अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

बैठकहरु

क्र.सं शिर्षक मिति स्थान समय कार्य
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक मंगल, भदौ १, २०७८ प्रदेश सभा सचिवालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाको कार्यालय भवन 14:00
मा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको पहिलो बैठकको कार्यसूची आइत, साउन ३१, २०७८ प्रदेश सभा सचिवालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाको कार्यालय भवन 11:00

पदाधिकारी

मा. सानु कुमार श्रेष्ठ

सभामुख थप जानकारी

मा. राधिका तामाङ

उपसभामुख थप जानकारी

श्री कृष्ण हरि खड्का

सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी