अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

बैठकहरु

मा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको पहिलो बैठकको कार्यसूची पछाडी जानुहोस्

सभा/समिति: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक

मिति: आइत, साउन ३१, २०७८

समय: 11:00

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाको कार्यालय भवन

आमन्त्रण: मा. सभापती ज्यू/मा. मन्त्री ज्यू/सहकारी महासंघ

कार्यसूची

क्र.सं.

विषय

समय

१.

सहकारी ऐन र आ.ब. २०७८/०७९ को अर्थ विधेयकमा देखिएको समस्या वारे आवश्यक छलफल गर्न

मिति: २०७8 श्रावण ३१ गते आइतबार

समय: विहानको ११:०० बजे।

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय¸¸ हेटौंडा (भौतिक)

पदाधिकारी

मा. सानु कुमार श्रेष्ठ

सभामुख थप जानकारी

मा. राधिका तामाङ

उपसभामुख थप जानकारी

श्री कृष्ण हरि खड्का

सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी