अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

बैठकहरु

मा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको पहिलो बैठकको कार्यसूची पछाडी जानुहोस्

सभा/समिति: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक

मिति: आइत, साउन ३१, २०७८

समय: 11:00

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाको कार्यालय भवन

आमन्त्रण: मा. सभापती ज्यू/मा. मन्त्री ज्यू/सहकारी महासंघ

कार्यसूची

क्र.सं.

विषय

समय

१.

सहकारी ऐन र आ.ब. २०७८/०७९ को अर्थ विधेयकमा देखिएको समस्या वारे आवश्यक छलफल गर्न

मिति: २०७8 श्रावण ३१ गते आइतबार

समय: विहानको ११:०० बजे।

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय¸¸ हेटौंडा (भौतिक)

पदाधिकारी

मा. सानु कुमार श्रेष्ठ

सभामुख थप जानकारी

मा. राधिका तामाङ

उपसभामुख थप जानकारी

श्री कृष्ण हरि खड्का

सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी