अपडेट
माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधनको सूचना  | बागमती प्रदेश सभा, २०७९ को दोश्रो अधिवेशनको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना  | मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक  | स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  |

बैठकहरु

मा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको पहिलो बैठकको कार्यसूची पछाडी जानुहोस्

सभा/समिति: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक

मिति: आइत, साउन ३१, २०७८

समय: 11:00

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाको कार्यालय भवन

आमन्त्रण: मा. सभापती ज्यू/मा. मन्त्री ज्यू/सहकारी महासंघ

कार्यसूची

क्र.सं.

विषय

समय

१.

सहकारी ऐन र आ.ब. २०७८/०७९ को अर्थ विधेयकमा देखिएको समस्या वारे आवश्यक छलफल गर्न

मिति: २०७8 श्रावण ३१ गते आइतबार

समय: विहानको ११:०० बजे।

स्थान: प्रदेश सभा सचिवालय¸¸ हेटौंडा (भौतिक)

पदाधिकारी

भुवन कुमार पाठक

माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५ थप जानकारी

अपसरा चापागाईं खत्री

माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५ थप जानकारी

कृष्ण हरि खड्का

सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी