अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

कर्मचारी विवरण

क्र.सं पुरा नाम पद फोन फोटो
श्री कृष्ण हरि खड्का प्रदेश सभा सचिव 9841329286
श्री विनोद अमात्य उप सचिव(कानून) 9845076714
श्री सुन्दर पन्त अधिकृत आठौं 9841256156
श्री गोविन्द अधिकारी लेखा अधिकृत सातौं 9851193758
श्री परासर खरेल कानून अधिकृत 9869896048
श्री अम्बिक घिमिरे अधिकृत सातौं 9851107700
श्री शिवराम बोहरा अधिकृत छैटौं 9845027954
श्री त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैटौं 9844086299
श्री कृष्ण कुमारी खरेल अधिकृत छैटौं 9845136995
श्री प्रतिमा सापकोटा लम्साल अधिकृत छैटौं 9845076399
श्री उमेश सोती क.अधिकृत छैटौं 9855034134
श्री मुक्तिनाथ घिमिरे अधिकृत छैटौं 9861330396
श्री मिना तिमल्‍सीना सह लेखापाल 9845536409
श्री धिरज ढकाल माइक अपरेटर 9815219545
श्री सुशान्त महत माइक अपरेटर 9845782560
श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे इलेक्ट्रीसियन 9855086309
श्री पार्वती श्रेष्ठ का.स. 98433369491
श्री सविना तामाङ का.स. 9861560129
श्री बल बहादुर तामाङ का.स. 9869777315
श्री तारा थापा का.स. 981168051
श्री राजु कार्की का.स. 9812224098
श्री सुमन घिमिरे का.स. 9860402774