अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | माननीय विजय सुवेदीको राजीनामा स्विकृत सम्बन्धी सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५  | प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

कर्मचारी विवरण

क्र.सं पुरा नाम पद फोन फोटो
श्री कृष्ण हरि खड्का प्रदेश सभा सचिव 9841329286
श्री सपना अधिकारी उपसचिव (कानुन) 9841932684
श्री बालकृष्ण अधिकारी अधिकृत आठौं 9842104397
श्री सुन्दर पन्त अधिकृत आठौं 9841256156
श्री सुन्दर बास्कोटा अधिकृत सातौ 9849677554
श्री मनोज कुमार गुप्ता कानून अधिकृत 9860291797
श्री दिपक प्रसाद अधिकारी शाखा अधिकृत 9841899908
श्री बाबुराम मगर शाखा अधिकृत 9841148425
श्री शिवराम बोहरा अधिकृत छैटौं 9845027954
श्री त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैटौं 9844086299
श्री कृष्णकुमारी खरेल अधिकृत छैटौं 9845136995
श्री प्रतिमा सापकोटा अधिकृत छैटौं 9845076399
श्री उमेश सोती क.अधिकृत छैटौं 9855034134
श्री धिरज ढकाल माइक अपरेटर 9815219545
श्री सुशान्त महत माइक अपरेटर 9845782560
श्री रिपेश दाहाल कम्प्युटर अपरेटर 9855067782
श्री रविन्द्र नापित स. कम्प्यूटर अपरेटर 9843560750
सरिता घिमिरे कम्प्यूटर अपरेटर 9845486309
श्रृजना स्याङतान कम्प्यूटर अपरेटर 9869384459
श्री गंगा लामिछाने स. कम्प्यूटर अपरेटर 9855036097
श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे इलेक्ट्रीसियन 9855086309
श्री बलबहादुर तामाङ ह.स.चा. 9869777315
श्री तारा थापा ह.स.चा. 9811168051
श्री राजु कार्कि ह.स.चा. 9812224098
श्री पार्वति श्रेष्ठ का.स. 98433369491
श्री सविना तामाङ का.स. 9861560129
श्री सुनिता दाहाल का.स. 9842713207
श्री सुमन घिमिरे का.स. 9861560129
श्री सुशिला भट्टराई का.स. 9845236774
श्री सपना माया रुम्बा का.स. 9811850813
श्री दिलिप काफ्ले का.स. 9802960827
श्री रामकुमारी चौरेल Gardener 9845599902
श्री मिना ओझा का.स. 9812205377