अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

समितिको सूचना

प्रदेश मामिला समितिको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
सामग्री फेला परेन !!

अर्थ तथा विकास समितिको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
सामग्री फेला परेन !!

सार्वजनिक लेखा समितिको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
शोक वक्तव्य

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
६९ औ बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
६८ औ बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
सामग्री फेला परेन !!