प्रदेश सभाको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
माननीय सदस्यहरूको लागि सूचना
विनियोजन विधेयकमाथि हुने छलफल सम्बन्धी सूचना ।
सूचना
सूचना
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना
नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी सूचना
सुचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना
समिति सभापतिको सपथ ग्रहणको सूचना
अन्तिम नामावली प्रकाशन
Notice!