अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रदेश सभाको सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32
प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको २५ औ बैठक मिति २०७९ साल असार २९ गते १:०० बजे आव्हान भएको छ।
मिति २०७९/०३/१४ गते विनियोजन विधेयकमाथि हुने छलफल सम्बन्धी सूचना
विनियोजन विधेयकमाथि हुने छलफल सम्बन्धी सूचना
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति २०७९/०३/१२
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १५औं बैठक मिति २०७९ असार १२ गते दिनको २:०० बजे बस्ने व्यहोरा अनुरोध छ।
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।