अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | माननीय विजय सुवेदीको राजीनामा स्विकृत सम्बन्धी सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५  | प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

दर्ता विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
दोश्रो 21 भदौ २९, २०७५ प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय
दोश्रो 19 साउन ३१, २०७५ प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
दोश्रो 18 साउन ३१, २०७५ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय
दोश्रो 17 साउन २९, २०७५ प्रदेश संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
दोश्रो 16 साउन २२, २०७५ प्रदेश प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
दोश्रो 15 साउन १७, २०७५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
दोश्रो 14 साउन १५, २०७५ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न वनेको विधेयक, २०७५ भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
दोश्रो 13 असार १, २०७५ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय