दर्ता विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
चौथो 13 जेठ २०, २०८१ प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
चौथो 15 असार २, २०८१ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
चौथो 14 असार २, २०८१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
तेश्रो 12 असोज २५, २०८० प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
दोश्रो 11 भदौ २७, २०८० प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
दोश्रो 6 असार १, २०८० आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
दोश्रो 10 भदौ १८, २०८० प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
दोश्रो 9 भदौ १३, २०८० प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय