सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचना

क्र.सं शिर्षक कार्य
सचिवालयको परिसरमा ढल निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
प्रविधिमैत्री प्रदेश सभाको व्यवस्थापनको लागि CCTV Camera सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09
मालसामान खरिद तथा निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना ( गोरखापत्र २०७८-११-०६ )
ब्यारेक तथा क्यान्टीन भवन निर्माण सम्बन्धी सूचना २०७८-०९-२६
कार्यालय तथा आवास मर्मत सम्बन्धी सम्बृद्ध समाज दैनिकमा मिति २०७८-०९-१४ मा प्रकाशित सूचना
भिडियो मिक्चर, कन्फरेन्स सिस्टम र क्यामरा लगायतका सामग्री खरिद सम्बन्धी गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना
कार्यालय तथा आवास भवन मर्मत तथा निर्माण सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालयको मालसामान खरिद सम्बन्धी सूचना २०७८/०६/२०