प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
भुवन कुमार पाठक माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५
अपसरा चापागाईं माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५
कृष्ण हरि खड्का प्रदेश सभा सचिव, ९८४१३२९२८६
पूर्ण बहादुर दर्जी सचिवालय सचिव
मनोज कुमार गुप्ता प्रवक्ता,९८६०२९१७९७
हिमा न्यौपाने सूचना अधिकारी, ९८६७७५६५३८