अपडेट
माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधनको सूचना  | बागमती प्रदेश सभा, २०७९ को दोश्रो अधिवेशनको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना  | मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक  | स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  |

प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
भुवन कुमार पाठक माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५
अपसरा चापागाईं खत्री माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५
कृष्ण हरि खड्का सचिव, ९८४१३२९२८६
मनोज कुमार गुप्ता प्रवक्ता,९८६०२९१७९७
सुन्दर बाँस्कोटा सूचना अधिकारी, ९८४९६७७५५४
गोपाल पोखरेल सहायक प्रवक्ता, सम्पर्क नं. ९८४४२१५८१०