अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | माननीय विजय सुवेदीको राजीनामा स्विकृत सम्बन्धी सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५  | प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
मा. सानु कुमार श्रेष्ठ सभामुख
मा. राधिका तामाङ उपसभामुख
श्री कृष्ण हरि खड्का सचिव, ९८४१३२९२८६
श्री सुन्दर पन्त प्रवक्ता,९८४१२५६१५६
श्री बाबुराम मगर सूचना अधिकारी, ९८४११४८४२५
श्री उमेश सोती सहायक प्रवक्ता, ९८५५०३४१३४