अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
मा. सानु कुमार श्रेष्ठ सभामुख
मा. राधिका तामाङ उपसभामुख
श्री कृष्ण हरि खड्का सचिव, ९८४१३२९२८६
श्री सुन्दर पन्त प्रवक्ता,९८४१२५६१५६
श्री सुन्दर बास्कोटा सूचना अधिकारी, ९८४९६७७५५४
श्री उमेश सोती सहायक प्रवक्ता, ९८५५०३४१३४