अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
मा. सानु कुमार श्रेष्ठ सभामुख
मा. राधिका तामाङ उपसभामुख
श्री कृष्ण हरि खड्का सचिव, ९८४१३२९२८६
श्री विनोद अमात्य प्रवक्ता, ९८४५०७६७१४
श्री सुन्दर पन्त सूचना अधिकारी,९८४१२५६१५६
श्री उमेश सोती सहायक प्रवक्ता, ९८५५०३४१३४