अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

प्रदेश सभाका पदाधिकारी

क्र.सं पुरा नाम पद फोटो
भुवन कुमार पाठक माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५
अपसरा चापागाईं खत्री माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५
कृष्ण हरि खड्का प्रदेश सभा सचिव, ९८४१३२९२८६
पूर्ण बहादुर दर्जी सचिवालय सचिव
मनोज कुमार गुप्ता प्रवक्ता,९८६०२९१७९७
सुन्दर बाँस्कोटा सूचना अधिकारी, ९८४९६७७५५४