अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | माननीय विजय सुवेदीको राजीनामा स्विकृत सम्बन्धी सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५  | प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

पारित भएका विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
1 1 असार १५, २०७८ विनियोजन-विधेयक-२०७८
1 1 असार २६, २०७७ विनियोजन-विधेयक-२०७७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
1 1 असार २६, २०७७ आर्थिक-विधेयक-२०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 चैत ६, २०७६ सवारी तथा यातायात विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश आर्थिक(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय