अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

पारित भएका विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
1 1 असार १५, २०७८ विनियोजन-विधेयक-२०७८
1 1 असार २६, २०७७ विनियोजन-विधेयक-२०७७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
1 1 असार २६, २०७७ आर्थिक-विधेयक-२०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 चैत ६, २०७६ सवारी तथा यातायात विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ प्रदेश आर्थिक(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
1 1 भदौ २१, २०७६ विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय