अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

दर्पण

क्र.सं शिर्षक कार्य
प्रदेश सभा दर्पण (पहिलो अंक) २०७५
प्रदेश सभा दर्पण (पाँचौ अंक) २०७८
प्रदेश सभा दर्पण (चौथो अंक) २०७७
प्रदेश सभा दर्पण (तेश्रो अंक) २०७६
प्रदेश सभा दर्पण (दोस्रो अङ्क) २०७६