अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

सम्पर्क गर्नुहोस

ठेगाना

बागमती प्रदेश, मकवानपूर

फोन

०५७-५२७५०५, ०५७-५२३६९२

इमेल

state2assembly@gmail.com

यदि तपाईंसँग कुनै सुझाव / प्रतिक्रिया छ भने, कृपया तल फारम भर्नुहोस्।