दर्ता अध्यादेश

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
- 1 बैशाख २६, २०८१ प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सामाजिक विकास मन्त्रालय