प्रमाणिकरण भएका विधेयक

क्र.सं अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक सम्बन्धित मन्त्रालय कार्य
दोश्रो 6 असार १, २०८० विनियोजन विधेयक २०८० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
दोश्रो 5 असार १, २०८० आर्थिक विधेयक २०८० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
पहिलो 2 फागुन ५, २०७९ स्थानीय तहका सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पहिलो 2 फागुन ५, २०७९ प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय