राजनीतिक दलहरु

क्र.सं राजनीतिक दल पु जम्मा आ.ज खस आर्य थारु दलित मधेशी मुस्लिम अपाङ्ग
पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा
1 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 हाम्रो नेपाली पार्टी 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 नेपाली काँग्रेस 13 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र) 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्सबादी लेलिनबादी) 9 18 27 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जम्मा 40 70 110 3 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1