अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

राजनीतिक दलहरु

क्र.सं राजनीतिक दल पु जम्मा आ.ज खस आर्य थारु दलित मधेशी मुस्लिम अपाङ्ग
पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा
1 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 हाम्रो नेपाली पार्टी 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 नेपाली काँग्रेस 13 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र) 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्सबादी लेलिनबादी) 9 18 27 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जम्मा 40 70 110 3 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0