अपडेट
माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधनको सूचना  | बागमती प्रदेश सभा, २०७९ को दोश्रो अधिवेशनको बैठक आव्हान सम्बन्धी सूचना  | मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक  | स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  |

प्रत्यक्ष प्रसारण

क्र.सं शिर्षक कार्य
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको सातौं बैठक: २०८० जेष्ठ १४ गतेप्रकाशित: 2023-05-28
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको छैठौं बैठक: २०८० जेष्ठ १४ गतेप्रकाशित: 2023-05-28
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको पाँचौं: २०८० जेष्ठ ११ गतेप्रकाशित: 2023-05-25
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको चौथो : २०८० जेष्ठ ११ गतेप्रकाशित: 2023-05-25
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको तेश्रो बैठक : २०८० जेष्ठ ११ गतेप्रकाशित: 2023-05-25
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको दोश्रोको बाँकी बैठक : २०८० जेष्ठ १० गतेप्रकाशित: 2023-05-24
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको दोश्रो बैठक : २०८० जेष्ठ १० गतेप्रकाशित: 2023-05-24
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक : २०८० जेष्ठ ०९ गतेप्रकाशित: 2023-05-23