प्रत्यक्ष प्रसारण

क्र.सं शिर्षक कार्य
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेश्रो अधिवेशन बैठक संख्या ६: २०८० चैत्र १९ गतेप्रकाशित: 2024-04-01
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेश्रो अधिवेशन बैठक संख्या ५: २०८० फागुन ३० गतेप्रकाशित: 2024-03-13
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेश्रो अधिवेशन बैठक संख्या ४: २०८० फागुन २९ गतेप्रकाशित: 2024-03-12
बागमती प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशन बैठक संख्या ३: २०८० फागुन १७ गतेप्रकाशित: 2024-02-29
बागमती प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशन बैठक संख्या २: २०८० फागुन १७ गतेप्रकाशित: 2024-02-29
बागमती प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक : २०८० फागुन १५ गतेप्रकाशित: 2024-02-27
बागमती प्रदेश सभाको छैटौं वार्षिकोत्सवप्रकाशित: 2024-02-01
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको ३८ औं बैठक: २०८० असोज २२ गतेप्रकाशित: 2023-10-09