अपडेट
विधेयक संशोधन सम्बन्धमा  | अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सूचना 2079-03-32  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रत्यक्ष प्रसारण

क्र.सं शिर्षक कार्य
प्रदेश सरकारकाे नीती तथा कार्यक्रम माथी छलफल - २०७९/०२/१९ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक २०७९/०२/१९ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
बागमती प्रदेशको आ.ब २०७९/८०को बजेट बक्तव्य २०७९ असार १ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक २०७९ असार २ गते (पहिलो बैठक)प्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक २०७९ असार २ गते (दोश्रो बैठक)प्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक २०७९ असार २ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक , २०७९ असार १२ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक , २०७९ असार १३ गते (पहिलो बैठक)प्रकाशित: 2022-09-10