अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको उप सभामुख निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  | बागमती प्रदेश सभाको सभामुख निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  | मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | माननीय ज्यूहरुलाई सम्पती विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना २०७९-०९-२५  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

प्रत्यक्ष प्रसारण

क्र.सं शिर्षक कार्य
बागमती प्रदेश सभाको छैटौं बैठक : २०७९ माघ ०३ गते :: LIVEप्रकाशित: 2023-01-17
बागमती प्रदेश सभाको चौथो बैठक : २०७९ माघ ०२ गतेप्रकाशित: 2023-01-16
बागमती प्रदेश सभाको तेश्रो बैठक : २०७९ पौष २९ गतेप्रकाशित: 2023-01-13
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो बैठक : २०७९ पौष २९ गतेप्रकाशित: 2023-01-13
बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वैठक २०७९ पौष १८ गतेप्रकाशित: 2023-01-13
प्रदेश सरकारकाे नीती तथा कार्यक्रम माथी छलफल - २०७९/०२/१९ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
प्रदेश सभा बैठक २०७९/०२/१९ गतेप्रकाशित: 2022-09-10
बागमती प्रदेशको आ.ब २०७९/८०को बजेट बक्तव्य २०७९ असार १ गतेप्रकाशित: 2022-09-10