अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति

क्र.सं शीर्षक
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६

समिति

माननीय, सभापति
राजु श्रेष्ठ, समिति सचिव
रिपेश दाहाल, कम्प्यूटर अपरेटर
सपना माया रुम्बा, कम्प्यूटर अपरेटर
समिति सदस्यहरु