अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति

प्रदेश सभामा विषयगत समितिको जिम्मेवारीः 

प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संसदीय समितिको रहने गर्दछ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरुमा गहन छलफल हुने र तोकिएको मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले सम्पादन गर्ने कामको गहिरो अध्ययन, अनुगमन, निरीक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन समेत दिनु विषयगत समितिहरुको जिम्मेवारी हो ।यसका साथै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई गलत ढंगले हिड्न रोक्ने र प्राप्त जिम्मेवारी कानून संगत ढंगले निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने साथै नागरिकहरु प्रति जवाफदेही ढंगले काम गर्न खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत विषयगत समितिहरुको हुनाले समितिहरुको क्रियाशिलताले प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढ्न जाने देखिन्छ।उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको कार्यक्षेत्रको हिसावले हेर्दा समृद्धिसंग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्योग, पर्यटन तथा वनजस्ता विषयहरु र मानव जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको वातावरण जस्तो महत्वपूर्ण विषयहरु यसका कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्। 

समिति

माननीय, सभापति
राजु श्रेष्ठ, समिति सचिव
रिपेश दाहाल, कम्प्यूटर अपरेटर
सपना माया रुम्बा, कम्प्यूटर अपरेटर
समिति सदस्यहरु