अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति

क्र.सं शिर्षक
६९ औ बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
६८ औ बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

समिति

मा. घनश्याम दाहाल, सभापति, ९८५५०५८३९३
श्री सुन्दर पन्त, समिति सचिव, ९८४१२५६१५६
समिति सदस्यहरु