अपडेट
मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति

क्र.सं शिर्षक
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ (चौथो अंक)
शिक्षा¸ स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको आन्तरीक कार्यविधि¸२०७८
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८
शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६

समिति

माननीय, सभापति
श्री सुन्दर पन्त, समिति सचिव, ९८४१२५६१५६
समिति सदस्यहरु