अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति

क्र.सं शिर्षक
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ (चौथो अंक)
शिक्षा¸ स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको आन्तरीक कार्यविधि¸२०७८
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८
शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६

समिति

माननीय, सभापति
हरिप्रसाद अधिकारी, समिति सचिव
सरिता ढकाल घिमिरे, कम्प्यूटर अपरेटर
सुशान्त महत, माईक अपरेटर
समिति सदस्यहरु