आगामी गतिविधिहरु

बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन आव्हान

Uploaded Date: 2022-05-20

Event Start Date:

Event Detail:

डाउनलोड पछाडी जानुहोस्

पदाधिकारी

भुवन कुमार पाठक

माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५ थप जानकारी

अपसरा चापागाईं

माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५ थप जानकारी

कृष्ण हरि खड्का

प्रदेश सभा सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी