अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

अर्थ तथा विकास समिति

क्र.सं शिर्षक
समितिको मिति २०७८ मंसिर २२ गते बसेको ५१ औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ मंसिर २१ गते बसेको ५० औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ मंसिर २० गते बसेको ४९औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ मंसिर २ गते बसेको ४८औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ कार्तिक २९ गते बसेको ४७औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ कार्तिक २३ गते बसेको ४६औ बैठकको निर्णय
समितिको मिति २०७८ कार्तिक ११ गते बसेको ४५औ बैठकको निर्णय

समिति

माननीय, सभापति
श्री मनोज कुमार गुप्ता, समिति सचिव, ९८६०२९१७९७
श्री सुवर्ण कुमार शाही, कम्प्यूटर अधिकृत (छैठौं)
श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे, ईलेक्ट्रिसियन
समिति सदस्यहरु