अपडेट
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन मिति २०७९ जेठ १३ गते बिहान ११:०० बजे आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | माननीय विजय सुवेदीको राजीनामा स्विकृत सम्बन्धी सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्ब्नधमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५  | प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

अर्थ तथा विकास समिति

क्र.सं शिर्षक
समितिको ५७ देखि ६१ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ५६ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ५४ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ५५ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ५१ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ४८ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ४७ औ बैठक सम्बन्धी सूचना
समितिको ५२ औ बैठक सम्बन्धी सूचना

समिति

माननीय नारायण बहादुर सिलवाल, सभापति, 9851181263
श्री मनोज कुमार गुप्ता, समिति सचिव, ९८६०२९१७९७
समिति सदस्यहरु