आगामी गतिविधिहरु

क्र.सं शिर्षक दिन, महिना कार्य
बागमती प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन आव्हान ,

पदाधिकारी

भुवन कुमार पाठक

माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५ थप जानकारी

अपसरा चापागाईं

माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५ थप जानकारी

कृष्ण हरि खड्का

प्रदेश सभा सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी