अपडेट
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-१३  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
बैठक संख्या - ७९ मिति २०७९-०५-३१ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७८ मिति २०७९-०५-२२ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७७ मिति २०७९-०४-२९ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७६ मिति २०७९-०४-२४ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७५ मिति २०७९-०४-०८ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या-७४ मिति २०७९-०३-१६ गतेको निर्णय
बैठक संख्या-७३ मिति २०७९-०२-१७ गतेको निर्णय
बैठक संख्या-७२ मिति २०७९-०२-१५ गतेको निर्णय

समिति

माननीय, सभापति
मनुका घिमिरे, समिति सचिव
बालकृष्ण अधिकारी, लेखा अधिकृत (आठौं)
रोशन प्रधान, कम्प्यूटर अधिकृत (छैठौं)
गंगा लामिछाने, कम्प्यूटर अपरेटर
आकाश भट्टराई, कम्प्यूटर अपरेटर
समिति सदस्यहरु