अपडेट
मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
बैठक संख्या - ७९ मिति २०७९-०५-३१ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७८ मिति २०७९-०५-२२ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७७ मिति २०७९-०४-२९ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७६ मिति २०७९-०४-२४ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या - ७५ मिति २०७९-०४-०८ गतेको निर्णयहरु
बैठक संख्या-७४ मिति २०७९-०३-१६ गतेको निर्णय
बैठक संख्या-७३ मिति २०७९-०२-१७ गतेको निर्णय
बैठक संख्या-७२ मिति २०७९-०२-१५ गतेको निर्णय

समिति

माननीय, सभापति
श्री दिपक प्रसाद अधिकारी, समिति सचिव, ९८४१८९९९०८
समिति सदस्यहरु