अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
शोक वक्तव्य

समिति

मा. न्हुक्षे नारायण श्रेष्ठ, सभापति, ९८५१०३८८१९
श्री अम्बिक घिमिरे, समिति सचिव, ९८५११०७७००
समिति सदस्यहरु