अपडेट
मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना  | क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन॒॒ २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन उपर मा. सीता अधिकारी संयोजकत्वमा भएको गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन उपर मा. रमेश पौड्याल संयोजकत्वमा भएको गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
सार्वजनिक लेखा समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन-२०७९
सार्वजनिक लेखा समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८
म ले प को प्रतिवेदन २०७७ र बेरुजू फछ्‌र्योट प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर्क्रियाको प्रतिवेदन धुलिखेल
प्रतिवेदन तथा निर्देशन कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन उपसमिति २०७८
प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७७

समिति

माननीय, सभापति
श्री दिपक प्रसाद अधिकारी, समिति सचिव, ९८४१८९९९०८
समिति सदस्यहरु