अपडेट
तेस्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।  | प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
खरिद अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति २०७७
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७
सार्वजनिक लेखा समितिको दोस्रो बार्षिक प्रतिवेदन २०७७
मिति २०७७-०१-१८ गते बसेको सात प्रदेशको सा ले स को अन्तर्क्रियाको निष्कर्ष
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन २०७६
नदी तथा खनिजजन्य पदार्थको संकलन र उपयोगको अवस्था र राजस्व सम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन २०७६
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५
बैठकमा सहभागि हुने निवेदनको ढाँचा

समिति

माननीय, सभापति
मनुका घिमिरे, समिति सचिव
बालकृष्ण अधिकारी, लेखा अधिकृत (आठौं)
रोशन प्रधान, कम्प्यूटर अधिकृत (छैठौं)
गंगा लामिछाने, कम्प्यूटर अपरेटर
आकाश भट्टराई, कम्प्यूटर अपरेटर
समिति सदस्यहरु