अपडेट
तेस्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।  | प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०८० भाद्र १८ गतेर दर्ता भएको व्यहोरा अनुरोध छ।  | मिति २०८० साल भाद्र १८ गते प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको उन्नतिसौ बैठक बस्ने सूचना ।  | प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।  | प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  |

सार्वजनिक लेखा समिति

क्र.सं शिर्षक
महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन उपर मा. सीता अधिकारी संयोजकत्वमा भएको गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन उपर मा. रमेश पौड्याल संयोजकत्वमा भएको गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन
सार्वजनिक लेखा समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन-२०७९
सार्वजनिक लेखा समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८
म ले प को प्रतिवेदन २०७७ र बेरुजू फछ्‌र्योट प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर्क्रियाको प्रतिवेदन धुलिखेल
प्रतिवेदन तथा निर्देशन कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन उपसमिति २०७८
प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७७

समिति

माननीय, सभापति
मनुका घिमिरे, समिति सचिव
बालकृष्ण अधिकारी, लेखा अधिकृत (आठौं)
रोशन प्रधान, कम्प्यूटर अधिकृत (छैठौं)
गंगा लामिछाने, कम्प्यूटर अपरेटर
आकाश भट्टराई, कम्प्यूटर अपरेटर
समिति सदस्यहरु