पदाधिकारी

भुवन कुमार पाठक

माननीय सभामुख, ९८५१०१८८७५ थप जानकारी

अपसरा चापागाईं

माननीय उपसभामुख, ९८५१०८६५१५ थप जानकारी

कृष्ण हरि खड्का

प्रदेश सभा सचिव, ९८४१३२९२८६ थप जानकारी

सचिवालय सचिव/प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

पूर्ण बहादुर दर्जी

सचिवालय सचिव थप जानकारी

मनोज कुमार गुप्ता

प्रवक्ता,९८६०२९१७९७ थप जानकारी

हिमा न्यौपाने

सूचना अधिकारी, ९८५७०६९०९७ थप जानकारी

विधेयक

प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयक

2024-07-15

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

2024-06-16

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१

2024-06-16

प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्‍चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०

2023-11-06

प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

2023-11-17

प्रदेश सञ्‍चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

2023-11-17

प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक

2023-05-21

स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

2023-05-21

विनियोजन विधेयक २०८०

2023-07-16

आर्थिक विधेयक २०८०

2023-07-16

स्थानीय तहका सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

2023-03-03

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

2023-03-03

खरीद / बोलपत्र

सचिवालयको परिसरमा ढल निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

2024-06-12

प्रविधिमैत्री प्रदेश सभाको व्यवस्थापनको लागि CCTV Camera सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

2024-03-03

मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७९-०७-०६ मा प्रकाशित सूचना

2022-10-23

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हानको सूचना

2022-04-24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2079-01-09

2022-04-22

मालसामान खरिद तथा निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना ( गोरखापत्र २०७८-११-०६ )

2022-02-18

ब्यारेक तथा क्यान्टीन भवन निर्माण सम्बन्धी सूचना २०७८-०९-२६

2022-01-10

कार्यालय तथा आवास मर्मत सम्बन्धी सम्बृद्ध समाज दैनिकमा मिति २०७८-०९-१४ मा प्रकाशित सूचना

2021-12-31
थप हेर्नुहोस्

संसदीय सूचना

सामग्री फेला परेन !!

थप हेर्नुहोस्